• banner-41010449923.jpg

Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản

Ngày 25/07/2022

Ra mắt mô hình "Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự" tại Công an thành phố

Ngày 02/07/2022

Thông báo V/v nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 18/02/2021

Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 01/08/2020

Tổ chức diễu hành, tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành đồng vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6

Ngày 26/06/2020

Thông báo V/v thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NCOVI

Ngày 06/04/2020

Thông báo về việc áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động kinh doanh và lao động sản xuất

Ngày 30/03/2020

Thông báo V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra

Ngày 10/03/2020

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản

Ngày 21/10/2019

Thông báo về chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 28/05/2018

Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm 2017

Ngày 28/03/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016.

Ngày 19/03/2018

Tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

Ngày 19/03/2018

Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 19/03/2018

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Ngày 04/08/2022

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 09/04/2022

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 29/04/2021

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày 08/04/2021

CBTT Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) và Báo cáo thường niên năm 2020

Ngày 30/03/2021

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 13/10/2020

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Ngày 10/06/2020

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

Ngày 20/05/2020

CBTT về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 29/04/2020

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 15/04/2020

CBTT về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2019

Ngày 30/03/2020

CBTT về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Tấn - Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 28/03/2020

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 11/03/2020

CBTT V/v ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 21/01/2020

Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019

Ngày 15/01/2020

CBTT về việc thành lập công ty con và bổ nhiệm mới người nội bộ

Ngày 19/12/2019

CBTT về Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Ngày 22/11/2019

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Ngày 05/11/2019

CBTT về việc miễn nhiệm người nội bộ

Ngày 10/10/2019

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Ngày 28/09/2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Ngày 11/06/2019

Thông báo V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

Ngày 21/05/2019

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Ngày 16/05/2019

Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 27/04/2019

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 16/04/2019

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày 26/03/2019

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ngày 14/03/2019

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 12/03/2019

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày 15/02/2019

Công bố thông tin về danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018

Ngày 09/01/2019

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Ngày 17/09/2018

Công bố thông tin về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường lần thứ I năm 2018 (ngày 11/9/2018)

Ngày 12/09/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018 (cập nhật Danh sách ứng viên HĐQT, BKS ngày 31/8/2018)

Ngày 22/08/2018

Công bố thông tin triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018

Ngày 22/08/2018

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 19/07/2018

Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 02/07/2018

Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 19/06/2018

Công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Công ty

Ngày 29/05/2018

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 24/05/2018

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017

Ngày 26/04/2018

Công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Ngày 09/04/2018

THÔNG BÁO V/v đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Ngày 06/04/2018

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 28/03/2018

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày 28/03/2018

Ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày 28/03/2018