• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Ngày đăng 04/08/2022

           - Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

            Nội dung chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

           - Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. 

            Nội dung chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY