• banner-41010449923.jpg

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:

1. Dịch vụ vệ sinh đô thị : Thu gom rác thải không độc hại, độc hại (3811, 3812); xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại, độc hại (3821, 3822);

2. Dịch vụ nước thải : Thoát nước và xử lý nước thải (3700);

3. Dịch vụ duy tu : Xây dựng công trình công ích (4220); xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290);

4. Dịch vụ xây dựng : Xây dựng nhà các loại (4100); xây dựng công trình đường sắt, đường bộ (4210); phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng (4311, 4312); hoàn thiện công trình xây dựng (4330); Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (4329); Hoạt động xây dựng khác (4390);

5. Lắp đặt hệ thống điện (4321), lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí  (4322);

6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (8130);

7. Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ (9632);

8. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (8121, 8129);

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810); hoạt động tư vấn quản lý (7020);

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (7110);

11. Cung ứng lao động tạm thời (7820);

12. Trồng rau đậu và trồng hoa (0118); Trồng cây lâu năm khác (0129); Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm và lâu năm (0131, 0132); Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (0210);

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (0810);

14. Cho thuê xe có động cơ (7710);

15. Vận tải hành khách đường bộ khác (4932);

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (4620);

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661);

18 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (4730).