• banner-41010449923.jpg

Thông báo V/v nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 20/05/2024

        Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty được biết và nghiêm túc  tuân thủ, thực hiện một số nội dung sau:

        1. Kể từ ngày 17/02/2021, Công ty sẽ không giải quyết nghỉ phép cho bất kỳ trường hợp nào xin nghỉ phép ngoài địa bàn tỉnh Kon Tum (trừ các trường hợp đặc biệt do Tổng Giám đốc Công ty xem xét, quyết định) cho đến khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

        2. Các trường hợp đã và đang nghỉ phép ngoại tỉnh bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế khi trở về địa phương và thông báo cho cán bộ quản lý trực tiếp được biết để xin ý kiến Ban Lãnh đạo Công ty trước khi trở lại làm việc hoặc tự giác, nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

        3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 05/TB-CTy ngày 01/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc áp dụng quy trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động kinh doanh và lao động sản xuất. Đặc biệt:

        - Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc;

        - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc quy định về trang bị bảo hộ lao động (như đeo khẩu trang, găng tay,….) khi thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

          Tổng Giám đốc Công ty Thông báo đến tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty được biết, nghiêm túc thực hiện./.