• banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày đăng 02/04/2024

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo về việc bán thanh lý tài sản của Công ty như sau:

1. Tài sản thanh lý gồm:

      - Xe ô tô chở rác BKS 82C-031.64 - Sản xuất năm 2004 - Niên hạn sử dụng đến năm 2029; 

      - Xe ô tô chở rác BKS 82C-032.23 - Sản xuất năm 2001 - Niên hạn sử dụng đến năm 2026; 

2. Lý do thanh lý: Không còn nhu cầu sử dụng;

3. Hình thức thanh lý: Ban riêng lẻ hoặc nguyên lô theo hình thức thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá khởi điểm cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty;

4. Thời hạn đăng ký, nhận thư chào giá mua tài sản: thực hiện công khai từ 08 giờ 00 phút ngày 03/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2024.

         Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.