• banner-41010449923.jpg

Thông báo giới thiệu nhân sự Đại hội công đoàn cơ sở Cty CP MTĐT Kon Tum khóa XV NK 2023 - 2028

Ngày đăng 23/12/2022

     Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

     Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-LĐLĐ ngày 10/05/2022 của LĐLĐ tỉnh Kon Tum V/v tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XI Công đoàn thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

      Căn cứ Thông báo số 249/TB-LĐLĐ ngày 20/12/2022 của Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum về giới thiệu nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

      Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS Công ty khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

     1. Nhân sự Ban Chấp hành: 09 người;

     2. Nhân sự Ban Thường vụ: 03 người;

     3. Nhân sự Ủy ban kiểm tra:  03 người.

     Danh sách cụ thể vui lòng xem TẠI ĐÂY

     Trân trọng thông báo !