• banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng 06/04/2023

            Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sau đây gọi tắt là Công ty) thông báo đến Quý Cổ đông được biết về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

          - Thời gian tổ chức: 01 buổi.

          - Khai mạc lúc: 7h30 phút ngày 28/04/2023 (thứ 6).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

          - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Địa chỉ: Số 200 đường URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

          Hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Quý Cổ đông vui lòng xem TẠI ĐÂY

          Hội đồng Quản trị thông báo đến các Cổ đông của Công ty được biết và sắp xếp thời gian tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) để Đại hội thành công tốt đẹp./.