• banner-41010449923.jpg

Thông báo V/v đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Ngày đăng 06/04/2018

     THÔNG BÁO

V/v đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum
 

          Hiện tại, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) đã hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch Upcom) và đã bắt đầu giao dịch kể từ ngày 21/02/2018. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông trong việc quản lý, theo dõi số lượng cổ phiếu cũng như thực hiện các giao dịch chứng khoán theo nhu cầu, Giám đốc Công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán, nội dung cụ thể như sau:

1. Trường hợp quý cổ đông chưa có tài khoản chứng khoán và có nhu cầu mở tài khoản để giao dịch cổ phiếu của Công ty thì vui lòng liên hệ, đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty. Hồ sơ và thời gian đăng ký như sau:

          - 01 bản photo CMND (CMND phải trong thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp).

          - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).

          - Thời gian đăng ký: Hồ sơ đăng ký gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty (địa chỉ: Số 200 đường URE, phường Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum; Điện thoại: 02603.861.964) trước ngày 15/4/2018. Sau thời gian trên, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các cổ đông chưa đăng ký hoặc không đăng ký xem như không có nhu cầu mở tài khoản.

2. Trường hợp quý cổ đông ở xa trụ sở Công ty có nhu cầu mở tài khoản có thể trực tiếp đến các công ty chứng khoán gần nhất để được hướng dẫn mở tài khoản, lưu ký cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: KTU) hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện để Công ty hỗ trợ, thực hiện việc đăng ký mở tài khoản.

3. Trường hợp quý cổ đông đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại bất kỳ công ty chứng khoán nào thì không cần phải mở tài khoản mới, quý cổ đông có thể đến các công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản để được hướng dẫn thực hiện lưu ký cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: KTU).

          Giám đốc Công ty thông báo cho Quý Cổ đông được biết./.

(trích Thông báo số 25/TB-CTy ngày 05/4/2018 của Giám đốc Công ty)