• banner-41010449923.jpg

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày đăng 22/03/2018

      Ngày 21/03/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum nhận được Công văn số 395/SKHĐT-ĐKKD ngày 19/03/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

       Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây./.