• banner-41010449923.jpg

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016.

Ngày đăng 15/01/2018

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MTĐT Kon Tum.

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2016 (tải file pdf) như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức năm 2016: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm 17h00 ngày 28/4/2017.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 7,96%/Vốn điều lệ (tức 796 đồng/Cổ phần).

3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2016: Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 30/6/2017.

4. Hình thức chi trả cổ tức năm 2016:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả: Từ 8h00 ngày 16/5/2017.

- Địa điểm thanh toán: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (địa chỉ: Số 200 đường URE, p.Duy Tân, Tp. Kon Tum, T.Kon Tum).

a./ Đối với cổ đông là tổ chức Nhà nước, tổ chức Công đoàn: Công ty chi trả bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản nơi tổ chức mở tài khoản giao dịch.

b./ Đối với cổ đông là cá nhân, cổ đông khác nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản. Hồ sơ nhận cổ tức gồm có:

- Đối với hình thức nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt: Cổ đông xuất trình cho Công ty:

   + Chứng minh nhân dân (bản gôc đối với cá nhân).

   + Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với cổ đông cá nhân, cổ đông khác) và bản gốc của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức.

- Đối với hình thức nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông cung cấp cho Công ty:

  + Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu của Công ty).

  + Chứng minh nhân dân (sao y bản chính đối với cá nhân).

* Lưu ý:

- Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

- Cổ đông chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về kết quả chuyển tiền của Công ty.

- Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất.

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông xin vui lòng liên hệ:

- Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

- Địa chỉ: Số 200 đường URE, phường Duy tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

- Điện thoại liên hệ: 0603.861.964 - Fax: 0603.861.297.

- Email: moitruongdothikt@gmail.com.

Công ty Cổ phần MTĐT Kon Tum trân trọng thông báo.