• banner-tuyên-truyền-2-6594931885.png
  • banner-tuyên-truyền-6594921478.png
  • banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 01/08/2020

        Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty được biết và nghiêm túc tuân thủ, thực hiện một số nội dung sau:

          1. Kể từ ngày 01/08/2020, Công ty sẽ không giải quyết nghỉ phép cho bất kỳ trường hợp nào xin nghỉ phép ngoài địa bàn tỉnh Kon Tum cho đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, kiểm soát trên phạm vi cả nước và/hoặc theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

          Các trường hợp đã và đang nghỉ phép ngoại tỉnh bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế khi trở về địa phương và thông báo cho cán bộ quản lý trực tiếp được biết để xin ý kiến Ban Lãnh đạo Công ty trước khi trở lại làm việc;

          2. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc;

          3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc quy định về trang bị bảo hộ lao động (như đeo khẩu trang, găng tay,….) khi thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

          4. Nghiêm túc thực hiện và vận động người thân không ra khỏi nhà khi không cần thiết; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thường xuyên như: rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc,…

           5. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức chung vì cộng đồng trong việc tuân thủ và thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn cũng như quy định của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để góp phần kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

          Tổng Giám đốc Công ty Thông báo đến tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty được biết, nghiêm túc thực hiện./.