• banner-41010449923.jpg

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

Ngày đăng 05/12/2023

      Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

       Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.