• banner-41010449923.jpg

CBTT về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng 05/12/2023

        Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố thông tin về việc thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/04/2020;

         Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.