• banner-41010449923.jpg

CBTT về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Tấn - Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày đăng 05/12/2023

             Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới người nội bộ đối với ông Trần Minh Tấn - Trưởng phòng Môi trường giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.

              Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng Quản trị (kèm theo bản CBTT và Bản cung cấp thông tin người nội bộ)