• banner-tuyên-truyền-2-6594931885.png
  • banner-tuyên-truyền-6594921478.png
  • banner-41010449923.jpg

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 15/07/2024

      Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum báo cáo và công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tính đến thời điểm 06 tháng cuối năm 2019. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây