• banner-41010449923.jpg

CBTT về việc thành lập công ty con và bổ nhiệm mới người nội bộ

Ngày đăng 05/12/2023

        Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin các Quyết định của HĐQT về việc thành lập công ty con - Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum và bổ nhiệm mới người nội bộ tại Công ty mẹ, công ty con.

         Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.