• banner-41010449923.jpg

CBTT về Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Ngày đăng 23/11/2019

       Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 (tổ chức vào ngày 22/11/2019).

       Nội dung chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội vui lòng xem tại đây

       Nội dung chi tiết Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (sửa đổi lần 2) vui lòng xem tại đây.