• banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Ngày đăng 05/12/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

         Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền Số C261/2019-KTU/VSD-ĐK ngày 06/6/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2018 (bằng tiền) như sau:

1. Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

2. Mã Chứng khoán: KTU;

3. Mệnh giá Chứng khoán: 10.000 đồng.

4. Tỷ lệ thanh toán (năm 2018): 32,922 %/cổ phiếu (tức 01 cổ phiếu được nhận 3.292,2 đồng). Tổng số tiền cổ tức được nhận của mỗi cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

5. Thời gian thanh toán: ngày 20/6/2019

6. Hình thức thanh toán:

a. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

          Trưởng hợp cổ đông là người sở hữu chứng khoán đã lưu ký có nguyện vọng nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tại Công ty vui lòng liên hệ phòng Tài chính – Kế toán để được hướng dẫn và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum  bắt đầu từ ngày 20/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

c. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác nhận cổ tức (đối với trường hợp chứng khoán chưa lưu ký): Người được ủy quyền nhận cổ tức phải mang theo các giấy tờ sau:

          - Giấy ủy quyền nhận cổ tức.

          - CMND của người được ủy quyền.

          - CMND của người ủy quyền (bản sao chứng thực)

* Lưu ý:

          - Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

          - Cổ đông sẽ chịu mọi chi phí và rủi ro (nếu có) trong trường hợp đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản;

          - Cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

          Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

          Địa chỉ: Số 200 URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum;

          Điện thoại: 02603.861.964

 

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo./.