• banner-41010449923.jpg

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Ngày đăng 16/05/2019

       Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

      Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chốt ngày 29/5/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 32,922%/cổ phiếu (tức 3.292,2 đồng/cổ phiếu)

3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 20/6/2019

a.  Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

          Trường hợp người sở hữu chứng khoán là người lao động đã và đang làm việc tại Công ty hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có nguyện vọng nhận tiền cổ tức trực tiếp tại Công ty thì lập văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (có xác nhận của Công ty) và thực hiện thủ tục nhận cổ tức như điểm b dưới đây.

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp pháp khác và làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (địa chỉ: số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum) bắt đầu từ ngày 20/6/2019.

* Lưu ý: 

- Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi xuất

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo !

Nội dung chi  tiết vui lòng xem tại đây.