• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày đăng 26/03/2019

         Ngày 26/03/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ban hành Công văn số 12/CBTT gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018.

          Công văn số 12/CBTT ngày 26/03/2019.

          Báo cáo thường niên năm 2018 của CTy CP MTĐT Kon Tum.