• vệ-sinh-đô-thị-218154944880.jpg
  • ĐH Đảng bộ thành phố Kon Tum.ipg-730161933326.jpg
  • Quảng-trường-21815483961.jpg
  • Trần-Phú---Bà-Triệu-218154854170.jpg
  • banner-2021--21815475620.jpg
  • vệ-sinh-đô-thị-2-218154920364.jpg

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ngày đăng 03/11/2020

    Ngày 12/03/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018.

     Download file Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 tại đây.