• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 12/03/2019

       Ngày 11/03/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã có Công văn số 10/CBTT-CTy gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán. Theo đó, ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

        Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.