• vệ-sinh-đô-thị-218154944880.jpg
  • ĐH Đảng bộ thành phố Kon Tum.ipg-730161933326.jpg
  • Quảng-trường-21815483961.jpg
  • Trần-Phú---Bà-Triệu-218154854170.jpg
  • banner-2021--21815475620.jpg
  • vệ-sinh-đô-thị-2-218154920364.jpg

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lâp

Ngày đăng 03/03/2021

     Ngày 15/02/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Chi nhánh Hà Nội với phạm vi kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2018.

     Xem tai đây