• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 05/12/2023

       Ngày 09/01/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện Công bố thông tin, báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây