• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Ngày đăng 17/09/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

      Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chốt ngày 14/6/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 22,97%/Vốn điều lệ (tức 2.297 đồng/cổ phần)

3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 18/9/2018 đến ngày 02/10/2018

4. Hình thức chi trả cổ tức: 

a. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 8h00 phút ngày 18/9/2018.

b. Địa điểm thực hiện: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Địa chỉ: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum).

c. Đối với cổ đông là tổ chức Nhà nước, tổ chức Công đoàn: Công ty thực hiện chi trả bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng nơi tổ chức mở tài khoản giao dịch.

d. Đối với cổ đông là cá nhân, cổ đông khác: nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc đăng ký nhận bằng hình thức chuyển khoản. Hồ sơ nhận cổ tức gồm:

- Đối với phương thức nhận trực tiếp bằng tiền mặt, cổ đông xuất trình cho Công ty:

+ Chứng minh nhân dân (bản gốc) 

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với cổ đông là cá nhân, cổ đông khác) và bản gốc của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức.

- Đối với phương thức nhận bằng hình thức chuyển khoản, cổ đông cung cấp cho Công ty:

+ Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản;

+ Chứng minh nhân dân (sao y bản chính).

* Lưu ý: 

- Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản đồng thời chấp nhận mọi ruit ro (nếu có) về kết quả chuyển tiền vào tài khoản do cổ đông cung cấp.

- Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi xuất

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo !