• vệ-sinh-đô-thị-218154944880.jpg
  • ĐH Đảng bộ thành phố Kon Tum.ipg-730161933326.jpg
  • Quảng-trường-21815483961.jpg
  • Trần-Phú---Bà-Triệu-218154854170.jpg
  • banner-2021--21815475620.jpg
  • vệ-sinh-đô-thị-2-218154920364.jpg

Thông báo về chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày đăng 28/05/2018

       Ngày 28/5/2018, Ban Chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã có Công văn số 1398/STC-BCĐ thông báo về chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum của UBND tỉnh Kon Tum trên sàn giao dịch UpCom. Cụ thể:   

       - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Môi trường Đô thị Kon Tum.

       - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

       - Mã chứng khoán: KTU.

       - Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

       - Số lượng cổ phần chào bán: 424.463 cổ phần.

       - Giá khởi điểm chào bán cổ phần: 13.800 đồng/cổ phần.

       - Thời gian giao dịch: từ ngày 29/5/2018 đến khi bán hết cổ phiếu hoặc hết thời gian giao dịch (ngày 15/6/2018).

         Trân trọng thông báo.