• banner-41010449923.jpg

Thông báo về chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày đăng 28/05/2018

       Ngày 28/5/2018, Ban Chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã có Công văn số 1398/STC-BCĐ thông báo về chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum của UBND tỉnh Kon Tum trên sàn giao dịch UpCom. Cụ thể:   

       - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Môi trường Đô thị Kon Tum.

       - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

       - Mã chứng khoán: KTU.

       - Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

       - Số lượng cổ phần chào bán: 424.463 cổ phần.

       - Giá khởi điểm chào bán cổ phần: 13.800 đồng/cổ phần.

       - Thời gian giao dịch: từ ngày 29/5/2018 đến khi bán hết cổ phiếu hoặc hết thời gian giao dịch (ngày 15/6/2018).

         Trân trọng thông báo.